2024 – Linolie

SÅ ER DET TID TIL AT MALE TRÆVÆRK
Der er købt linolie til foreningen. Man kan finde en 2l. dunk med linolie på stuetagen ved siden af affaldsskakten i hver opgang.

Da der sikkert mange, som gerne vil male, så opfordres der til man gør det hurtigt, da der kun er en dunk i hver opgang. 🙂
Skrive på den seddel, der ligger ved olien, når du tager olien.

HVORDAN MALER MAN
Mal linoliemaling på i MEGET TYNDE lag med en god pensel. Vælg altid en pensel der er mindre (ca. halvt så bred) end det du skal male, da det så bliver lettere at påføre malingen TYNDT. Til vinduer med sprosser er det en god ide også at have en sprossepensel, men i det hele taget er en sprossepensel god til at komme godt ind i hjørner, når man maler vinduer.
Dyp kun penslen ca. 2-3 mm ned i malingen. Herved er det lettere at male TYNDT på, da man ikke har så meget maling at arbejde med.
Sæt dernæst malingen af i små klatter hen langs træet. Dette gør det lettere at få påført malingen ensartet TYNDT på hele træet.
Mal med malingen på i alle retninger af træets årer.
OBS: BRUGTE KLUDE DRUKNES I VAND ELLER LÆGGES I EN LUFTTÆT POSE SOM LUKKES, DA DE KAN SELVANTÆNDE.

—–

THEN IT’S TIME TO PAIN WOODWORK
Linseed oil has been purchased for the association. You can find a 2l. tin of linseed oil on the ground floor next to the waste chute.

As there are probably many people who would like to email, you are encouraged to do so quickly, as there is only one can in each lift. 🙂
Write on the note that is next to the oil when you take the oil.

HOW TO PAIN
Apply linoleum paint in VERY THIN layers with a good brush. Always choose a brush that is smaller (about half as wide) than what you are going to paint, as it will then be easier to apply the paint THIN. For windows with bars, it is a good idea to also have a bar brush, but in general, a bar brush is good for getting well into corners when painting windows.
Only dip the brush approx. 2-3 mm into the paint. This makes it easier to paint THIN as you don’t have as much paint to work with.
Next, apply the paint in small blobs along the wood. This makes it easier to apply the paint uniformly THIN on the entire wood.
Paint with the paint on in all directions of the grain of the wood.
ATTENTION: DROWN USED CLOTHS IN WATER OR PLACE IN AN AIRTIGHT BAG THAT IS CLOSED AS THEY MAY SELF-IGNITE.

Dette indlæg blev udgivet i ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.