Gårsdagens meddelelse fra Brunata

Brunata har sendt besked ud om at der “gratis” kan opgraderes til fjernaflæsning via netværk. Dette er ikke helt korrekt.

Det viser sig, at der vil skulle foretages noget el-arbejde på ejendommen ifm. en opgradering – dette vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Har du bestilt en opgradering, så vær opmærksom på at regning vil blive sendt til dig! Foretag derfor foreløbig en afbestilling og afvent at høre nærmere fra bestyrelsen.

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gårsdagens meddelelse fra Brunata

Der lukkes for varmen 31.10.2019

HOFOR har sendt følgende meddelelse:

På grund af nødvendigt arbejde på fjernvarmenettet er vi desværre nødt til at afbryde fjernvarmen i området omkring Lyneborggade torsdag d. 31. oktober mellem kl. 08:00 og 20:00.

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Der lukkes for varmen 31.10.2019

2019 – Februar nyhedsbrev

Generalforsamling

Der vil være generalforsamling torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00. Der vil blive sendt en dagsorden ud 4-8 uger før henhold til vedtægter.

 

Forslag til generalforsamling

Forslag til generalforsamling kan sendes til bestyrelsen senest den 24. februar 2019 per mail til bestyrelsen@sadolinparken.com

 

Oprydning af ubrugte cykler i parkeringskælder

Der vil blive påsat et rødt bånd på cyklerne i parkeringskælderen i februar måned. Ved udgangen af marts måned vil de cykler, der fortsat har det røde bånd på, blive flyttet fra parkeringskælderen og op først i cykelstativet i gården og senere i foråret blive hentet af politiet.

 

Ejendomsvurdering

Bestyrelsen vil gerne takke for særligt Irina Leivsgards og Thomas Corfixens indsats vedrørende deres klager over den nye ejendomsvurdering. Thomas har fået svar tilbage fra Vurderingsstyrelsen om, at styrelsen vil revurdere vores grundværdi. Det betyder, at vores gamle grundværdi (2018) vil være den gældende, indtil styrelsens nye vurdering træder i kraft fra 2021. Bestyrelsen afventer denne afgørelse, hvis der skal tages yderligere aktion, så vil vi samarbejde med andelsforeningen omkring dette.

 

Faldsikring

Der blev i efteråret 2018 etableret faldsikring på taget. Dette er gjort for at overholde reglerne for arbejdsforhold ved gang på tag. Denne post er en del af budgettet.

 

Reparation af fugtigt tag

Igennem årene har der været meget gang på taget på hjørnet af bygningen, ved nummer 27. Dette har gjort at tagpapfæstningen er blevet en smule utæt. I efteråret 2018 blev et område på 90 kvm skiftet ud med nyt tagpap og isolering. Denne post er en del af budgettet.

 

Nye dørhåndtag til opgangsdørene

Der har været flere opgange, som har haft problemer med slidte dørhåndtag på opgangsdørene. Bestyrelsen har derfor besluttet at skifte alle disse håndtag.

 

Bestyrelsen vil gerne henvise til det autosvar der kommer, når man skriver til bestyrelsen. Den beskriver hvem, der skal kontaktes til almindelige småting. Autosvaret er beskrevet nedenfor.

 

Autosvar

Hvis din henvendelse vedrører indvendig vedligeholdelse af din lejlighed, herunder lys, gulvvarme m.m., så er det egen vedligeholdelse.

Ved følgende ting skal viceværten kontaktes:

  • Udvendig vedligeholdelse (grønne områder, affaldsområde m.v.)
  • Fejl på elevator (kun i nødstilfælde i weekenden)
  • Affaldsskakt (ventilator, forstoppelse m.v.)
  • Port til kælder

Vores vicevært er Martin Pedersen fra Erhvervsservice Sjælland. Han kan kontaktes telefonisk på hverdage mellem 7-16 eller pr. sms ved tlf. nr. 20 15 70 89. Kun ved akutte forespørgsler kan han kontaktes uden for normal tid.

 

Ved følgende ting skal administrator kontaktes:

  • Adresseændring og ny e-mail adresse
  • Nøgler
  • Fjernbetjening til port
  • Parkeringspladser i kælder

Vores administrator er CEJ Ejendomsadministration A/S, og vores kontaktperson er Hanne Rosenkilde, som kan kontaktes på tlf. 33 70 77 08 eller hro@cej.dk

 

Hvis dine problemer er omkring VVS, så skal I kontakte Marc fra Pris VVS på tlf. nr. 28 14 33 35 eller prisvvs@gmail.com

 

 

Vores tilknyttede håndværkere kan ses her: http://www.sadolinparken.com/kontakt/

Udgivet i ikke kategoriseret | Tagget | Kommentarer lukket til 2019 – Februar nyhedsbrev

NYHEDSBREV 1 OM BYGGERIET, 12. JULI 2018

Vi oplever nok alle, at der ser ud til at være stor fremdrift i det nye byggeri op til vores fællesarealer.
Fra uge (uge 29) vil der være mindre aktivitet på byggepladsen grundet sommerferien, men arbejdet vil dog ikke ligge stille.
Den høje blok B – den blok, der går i forlængelse af Meklenborggade – er nu opført i sin fulde højde. Der er allerede blevet installeret en del vinduer i blok B, og dette arbejde vil fortsætte sideløbende med arbejder inde i selve bygningen, hvor der nu skal etableres indre vægge, skakter etc. Det er det indvendige arbejde, som er det mest langstrakte. Der er også blevet monteret store beslag på facaden af blok B, og der vil senere blive etableret altaner på disse.
Murerarbejde vil blive startet op i uge 30 – der er blevet valgt lyse fuger og mørke røde sten, mørke vinduesrammer og skiffer sålbænke, således at det nye byggeri falder bedst mulig ind sammen med de ældre bebyggelser.
Arbejdet med blok A – den blok der ligger op ad vores fællesarealer – vil også fortsætte. Der mangler fortsat at blive etableret flere etager på blokken – hver etage vil tage ca. 14 dage at opføre, dog vil det gå hurtigere des højere byggeriet bliver, idet blok A vil bestå af forskellige etagehøjder.
Byggeledelsen har modtaget information om at beboerne i Sadolinparken er generet af til tider meget støjende leverancer til byggepladsen i både nattetimer og tidlige morgentimer. Byggeledelsen beklager dette og oplyser, at byggeledelsen løbende indskærper overfor deres leverandører, at leverancer skal ske i dagtimerne. Desværre sker det, at leverandørerne ikke efterlever byggeledelsens instruktioner. Byggeledelsen fortsætter med at indskærpe dette overfor leverandørerne.
Det er forsøgt i flere henseender at tage hensyn til beboerne i området omkring det nye byggeri for at minimere støj og gener. Eksempelvis er det nye byggeri konstrueret med et ekstra tykt fundament – for at forhindre at skulle foretage pilotering af armerede betonpæle (betonpæle der bankes ned i jorden). Men desværre kan støj fra nybyggeri ikke helt undgås.
I forbindelse med installation af vinduer i blok B, er det nødvendigt at anvende tungt maskineri. Der har derfor været nogle dage, hvor dele af hegnet til byggepladsen har været nedtaget (det er nu genetableret!). Der har i samme forbindelse været en del passage og andet ophold på byggepladsen. Byggeledelsen henstiller at al ophold på byggepladsen undgås af sikkerhedsmæssige hensyn (byggeledelsen er naturligvis opmærksom på, at personer der har gjort ophold på byggepladsen ikke nødvendigvis er beboere fra Sadolinparken!).
Slutteligt er det nok også bemærket, at der er en lille del af græsarealet i fællesområdet, der grænser op mod Badensgade, som er blevet indhegnet. Dette lille indhegnede område er en midlertidig reetablering af boldbanen. Der er en del af hegnet, der kan løftes til siden for at kunne komme ind på boldbanen. Byggeriet har “lånt” en del af fællesområderne, og reetablering af en midlertidig boldbane samt senere etablering af et højt hegn omkring vores affaldsområde er blevet aftalt at udgøre kompensation for at låne en del af fællesområdet, mens byggeriet er i gang.
Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til NYHEDSBREV 1 OM BYGGERIET, 12. JULI 2018

SÅ ER DET TID TIL AT MALE TRÆVÆRK

SÅ ER DET TID TIL AT MALE TRÆVÆRK
Der er købt linolie og pensler til foreningen. Man kan finde en dunk med linolie og en pensel i en lufttæt pose ved affaldsskakten i stue etagen (dog ikke opgang 31). 
Da der sikkert er mange som fx. vil male i en weekend dag, så opfordres der til man spænder hjelmen og får malet hurtigt 🙂

IKKE NOK OLIE I FØRSTE OMGANG

Vi har ikke fået olie nok. Der er bestilt mere olie. Når en dunk er tom, så skriver man til bestyrelsen.

 
HVORDAN MALER MAN

Mal linoliemaling på i MEGET TYNDE lag med en god pensel. Vælg altid en pensel der er mindre (ca. halvt så bred) end det du skal male, da det så bliver lettere at påføre malingen TYNDT. Til vinduer med sprosser er det en god ide også at have en sprossepensel, men i det hele taget er en sprossepensel god til at komme godt ind i hjørner, når man maler vinduer.

Dyp kun penslen ca. 2-3 mm ned i malingen. Herved er det lettere at male TYNDT på, da man ikke har så meget maling at arbejde med.

Sæt dernæst malingen af i små klatter hen langs træet. Dette gør det lettere at få påført malingen ensartet TYNDT på hele træet.

Mal med malingen på i alle retninger af træets årer.

OBS: BRUGTE KLUDE DRUKNES I VAND ELLER LÆGGES I EN LUFTTÆT POSE SOM LUKKES, DA DE KAN SELVANTÆNDE. 

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til SÅ ER DET TID TIL AT MALE TRÆVÆRK

2018 – Januar nyhedsbrev

Storskraldsrummet

Hullet ind til storskraldsrummet er nu lukket. Dette skulle gerne forhindre ubudne gæster.

 

Bioaffald

Beboerne bedes sørge for, at containerne til bioaffald altid er lukket/låst – så vi undgår flyvende og kravlende skadedyr.

 

Viceværten har kun telefontid på hverdage kl. 7-16

Opstår der et akut problem (vandskade, elskade, el.lign.) kan viceværten selvfølgelig kontaktes udenfor telefontiden.

 

Varsling af cykeloprydning i december/januar

Bestyrelsen planlægger cykeloprydning i parkeringskælderen i december/januar. Alle cykler bliver mærket. Cykler, hvor mærket ikke er fjernet, vil efterfølgende blive fjernet i foråret.

 

Forslag til punkter til generalforsamling 2018

Forslag til punkter på dagsorden til generalforsamling i 2018 skal være sendt til bestyrelsen senest 15. februar 2018. Nærmere information omkring generalforsamlingen kommer senere. Skriv til: bestyrelsen@sadolinparken.com

 

Tjek din fugtalarm

Alle lejligheder bør have en aktiv fugtalarm på gulvet i teknikrummet. Vi opfordrer derfor alle till at tjekke, om de har en fugtalarm – og om batterierne virker.

 

Varmeanlæg

Efter gennemsyn den 1. og 21. november 2017 fra vores administration CEJ og vores tilknyttet vvs’er kommet frem til følgende. Efter udvidelsen af vores varmeanlæg har der kun været en som har haft problemer med varmen. Andelsforeningen har stadig problemer med deres. Dette skyldes, at ventilerne til hver opgang ikke er justeret rigtig i forhold til den mængde vand der er brug for, så nogen opgange for mere og andre får mindre. Det er noget som der skal kigges på i 2018 udenfor varme sæsonen.

 

Abonnement på nyheder.

Husk, du kan få mails med de nyheder, der lægges på Husforeningens hjemmeside: sadolinparken.com. Du skal selv gå ind og tilmelde dig.

Udgivet i ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til 2018 – Januar nyhedsbrev

Lukning af varmt brugsvand fredag 7. april

På grund af ombygningen i varmecentralen kan der fredag den 7. april være udsving i det varme brugsvand i perioden mellem kl. 8 og kl. 16.
Udgivet i Varmeregulering | Kommentarer lukket til Lukning af varmt brugsvand fredag 7. april

Indkaldelse til generalforsamling i Husforening Syd den 24. april 2017 er udsendt

Der er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen den 24. maj 2017 kl. 19 til alle ejere pr. e-mail. Har du ikke modtaget en indkaldelse, skal du henvende dig til vores administrator.

Overbygningen E/F sadolinparken holder generalforsamling samme dag kl. 17.30.

Udgivet i Generalforsamling m.m. | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling i Husforening Syd den 24. april 2017 er udsendt

Energimærkning fornyet februar 2017

Bygningen er netop blevet energimærket med energimærke C.

Energimærkningen gælder til 2027. Se rapporten her

Udgivet i Bygningen | Kommentarer lukket til Energimærkning fornyet februar 2017

Viceværtens telefontid er kun hverdage kl. 7-16

Vi minder om, at vicevært Martin Pedersen kun har telefontid på hverdage mellem kl. 7 og kl. 16.

Opstår der et akut problem som vandskade, elskade eller lignende, kan viceværten selvfølgelig kontaktes udenfor telefontiden.

Elevatorudkald foretages kun på hverdage – med mindre der sidder en person fast. Her kontaktes viceværten akut uanset telefontid.

Udgivet i Vicevært | Kommentarer lukket til Viceværtens telefontid er kun hverdage kl. 7-16