NYHEDSBREV 1 OM BYGGERIET, 12. JULI 2018

Vi oplever nok alle, at der ser ud til at være stor fremdrift i det nye byggeri op til vores fællesarealer.
Fra uge (uge 29) vil der være mindre aktivitet på byggepladsen grundet sommerferien, men arbejdet vil dog ikke ligge stille.
Den høje blok B – den blok, der går i forlængelse af Meklenborggade – er nu opført i sin fulde højde. Der er allerede blevet installeret en del vinduer i blok B, og dette arbejde vil fortsætte sideløbende med arbejder inde i selve bygningen, hvor der nu skal etableres indre vægge, skakter etc. Det er det indvendige arbejde, som er det mest langstrakte. Der er også blevet monteret store beslag på facaden af blok B, og der vil senere blive etableret altaner på disse.
Murerarbejde vil blive startet op i uge 30 – der er blevet valgt lyse fuger og mørke røde sten, mørke vinduesrammer og skiffer sålbænke, således at det nye byggeri falder bedst mulig ind sammen med de ældre bebyggelser.
Arbejdet med blok A – den blok der ligger op ad vores fællesarealer – vil også fortsætte. Der mangler fortsat at blive etableret flere etager på blokken – hver etage vil tage ca. 14 dage at opføre, dog vil det gå hurtigere des højere byggeriet bliver, idet blok A vil bestå af forskellige etagehøjder.
Byggeledelsen har modtaget information om at beboerne i Sadolinparken er generet af til tider meget støjende leverancer til byggepladsen i både nattetimer og tidlige morgentimer. Byggeledelsen beklager dette og oplyser, at byggeledelsen løbende indskærper overfor deres leverandører, at leverancer skal ske i dagtimerne. Desværre sker det, at leverandørerne ikke efterlever byggeledelsens instruktioner. Byggeledelsen fortsætter med at indskærpe dette overfor leverandørerne.
Det er forsøgt i flere henseender at tage hensyn til beboerne i området omkring det nye byggeri for at minimere støj og gener. Eksempelvis er det nye byggeri konstrueret med et ekstra tykt fundament – for at forhindre at skulle foretage pilotering af armerede betonpæle (betonpæle der bankes ned i jorden). Men desværre kan støj fra nybyggeri ikke helt undgås.
I forbindelse med installation af vinduer i blok B, er det nødvendigt at anvende tungt maskineri. Der har derfor været nogle dage, hvor dele af hegnet til byggepladsen har været nedtaget (det er nu genetableret!). Der har i samme forbindelse været en del passage og andet ophold på byggepladsen. Byggeledelsen henstiller at al ophold på byggepladsen undgås af sikkerhedsmæssige hensyn (byggeledelsen er naturligvis opmærksom på, at personer der har gjort ophold på byggepladsen ikke nødvendigvis er beboere fra Sadolinparken!).
Slutteligt er det nok også bemærket, at der er en lille del af græsarealet i fællesområdet, der grænser op mod Badensgade, som er blevet indhegnet. Dette lille indhegnede område er en midlertidig reetablering af boldbanen. Der er en del af hegnet, der kan løftes til siden for at kunne komme ind på boldbanen. Byggeriet har “lånt” en del af fællesområderne, og reetablering af en midlertidig boldbane samt senere etablering af et højt hegn omkring vores affaldsområde er blevet aftalt at udgøre kompensation for at låne en del af fællesområdet, mens byggeriet er i gang.
Dette indlæg blev udgivet i ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.